Teknik

Nova Diamant använder Hot Filament Technology för att växa CVD diamantbeläggningar inte att jämföras med DLC (diamantlikt kol). Metoden är relativt mångsidig och lätt att anpassa till olika komponenter jämfört med andra tekniker (mikrovågsplasma). Väte och en liten del Metan gas introduceras i en vakuumkammare . Ett filament tillverkadt av volfram upphettas därefter till en temperatur av över 2100 C och aktivera gasmolekylerna. I närheten av filamentet växa diamant med en hastighet av 0,3 till 1 µm / h. Under beläggningen har substratet en temperatur av 900 C, detta begränsar den mängd material som kan beläggas med diamant. Ett problem för vissa applikationer är variationen i beläggningstjocklek att processen orsakar normalt. Vi valde att utveckla en roterande substrathållare som gör det möjligt för oss att växa nära obegränsad tjocklek av jämna beläggningar på krävande produkter som tätningsringar .

Diamant har

  • Högsta hårdhet av alla material 5x Sapphire
  • Mycket låg friktion
  • Högsta värmeledningsförmågan 
  • Kemisk inert i nästan alla miljöer

Vilket ger mycket bra prestanda

  • Abrasiv nötning
  • Erosivt slitage
  • Korrosion
  • Glidande kontakter