Vanliga frågor

Vilka material kan beläggas?

– Absolut vanligast är att diamantbelägga kiselkarbid. Det ger en bra vidhäftning och klarar temperaturen vid diamanttillväxten. Idag går det relativt enkelt att beställa detaljer i kiselkarbid material. Andra material som karbidbildande metaller (Ti, W, MO) kan beläggas. Hårdmetall kan beläggas, men är inget vi rekommenderar på grund av svårigheter att få en tillförlitlig vidhäftning. Vår rekommendation är att använda sintrad kiselkarbid.

Hur stor är friktionsminskningen och energisparingen för mekaniska tätningar?

– Det varierar beroende på installation och tätning. I bästa fall kan en vattensmord tätning få en friktionsminskning på 50%, vilket kan spara mycket energi under livslängden. Om tätningen har en oljesmörjning som separerar ytorna sker  friktionsförlusterna i det viskösa motståndet hos oljan och friktionen blir densamma. Typiskt friktionsminskning är hög under svåra tillstånd som start / stopp och torrkörning. Detta är viktigt för att hålla temperaturen nere, spara tätningsytorna och de sekundära tätningarna (o-ringara).

Hur bra är slitagemotståndet?

– Slitagemotståndet ökar dramatiskt jämfört med en vanlig keramisk tätningsring.

Går det att belägga insidan av en cylindrisk komponent?

– Ja, men det kräver vanligen en fixtur och processanpassning, detta skapar en extra initial kostnad